Insurans Takaful: Definisi, Jenis, Ciri, dan Tips Membeli

Artikel ini terakhir diperbarui January 13, 2022 by Hariz Hafiz
Insurans Takaful: Definisi, Jenis, Ciri, dan Tips Membeli
Photo credit: via Shutterstock

Takaful dan Insurans memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan kita sekarang. Ini kerana, perkara yang tidak diingini seperti kemalangan, kerugian harta benda atau kematian boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Adakah korang ingin dapatkan perlindungan insurans yang terbaik? Di sini Qoala akan bantu korang dengan membandingkan ciri-ciri insurans takaful dan konvensional supaya anda boleh memilih pelan insurans mengikut citarasa korang.

Apa Itu Insurans Takaful

apa itu insurans takaful
Photo credit: Silver Wings SS via Shutterstock

Apa itu insurans takaful? Takaful ini adalah satu konsep insurans yang berlandaskan hukum Syariah. Secara asasnya konsep takaful adalah berteraskan kerjasama, tanggungjawab, perlindungan atau erti kata lain ia memberikan perlindungan ke tas aset bersama dan menawarkan perkongsian risiko sesama ahli. Buat pengetahuan korang, syarikat takaful pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1985 selepas penggubalan Akta Takaful 1984.

Syarikat Insurans Takaful ditubuhkan di Malaysia sebagai satu alternatif untuk korang beralih daripada syarikat insurans konvensional yang dipercayai membawa unsur riba’, maisir, dan al-gharar kepada syarikat perkhidmatan perlindungan kewangan berlandaskan Syariah dan Agama Islam.

Perbezaan Takaful dan Insurans Konvensional

Konsep insurans adalah diharamkan di dalam Islam kerana terdapat beberapa amalan insurans konvensional yang bercanggah dengan prinsip syarak seperti riba’ (faedah), maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian). Namun begitu, berdasarkan kepada kaedah fiqh, pengecualian diberikan untuk individu mendapatkan insurans konvensional.

PERKARATAKAFULINSURANS
KonsepBerasaskan semangat kerjasama dan tolong menolong (ta’awun) dan tabarru’ (sumbangan)Berdasarkan faktor komersial sahaja
AkadWakalah dan MudharabahJual beli
PrinsipBebas “riba”, “maisir” dan “gharar”Terlibat dengan “riba”, “maisir” dan “gharar”
OperasiDi pantau Majlis Penasihat SyariahTidak dipantau
KeuntunganKeuntungan dikongsi bersama antara pengendali dan individu (peserta)Mempraktikkan riba.

Sebab insurans konvensional tidak diterima di dalam Islam

Menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MJFK) telah memutuskan semua jenis insuran konvensional adalah tidak diharuskan atas sebab-sebab berikut

  • Insurans itu sendiri mengandungi unsur gharar (ketidakpastian), Kenapa?
  • Sekiranya tidak berlaku sebarang musibah, wang premium dibayar hangus (sebahagian pelan) atau erti kata lain satu pihak mendapat keuntungan, satu pihak lagi rugi
  • Syarat barang yang ditetapkan syarak tidak dipenuhi
  • Insurans itu mengandungi unsur riba
  • Bila korang membuat pinjaman seperti pinjaman rumah korang akan dikenakan bunga (interest)
  • Terdapat perbezaan nilai wang (muamalah antara wang dengan wang mestilah mempunyai nilai yang sama)

Nota: Sekiranya tiada satu pun syarikat Takaful yang menawarkan perlindungan kepada korang, maka dibolehkan untuk korang mengambil insurans konvensional tetapi hanya sehingga wujud syarikat takaful yang memberikan tawaran perlindungan tersebut (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan)

Islam mewajibkan kita sebagai umat Islam mencari yang halal dalam setiap perkara dan telah menjadi kewajipan korang (umat islam) menggunakan produk perlindungan yang berteraskan islam seperti takaful.

Jenis-Jenis Perlindungan Insurans di Bawah Takaful

Produk takaful yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans secara amnya dibahagikan kepada dua kategori iaitu produk Takaful Keluarga dan produk Takaful Am.

Takaful Keluarga

– Insuran kesihatan

Takaful perubatan dan kesihatan boleh memberi perlindungan sekiranya korang harus membayar kos rawatan persendirian seperti kos hospital dan penjagaan kesihatan.. Takaful kesihatan bukan sahaja melindungi diri korang, tetapi ahli keluarga korang juga mendapat manfaatnya tetapi ia berdasarkan pelan takaful yang anda pilih.

Takaful Am

– Insuran nyawa

Insurans nyawa ini akan memberi perlindungan dan menanggung diri dan nyawa korang sekiranya berlaku risiko kematian, ketidakupayaan dan kesakitan sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital. Tujuan seseorang itu mengambil insurans nyawa di bawah takaful adalah supaya waris korang mendapat hibah dalam nilai yang banyak.

– Insuran kenderaan (Insurans takaful kereta dan motosikal)

Takaful pihak ketiga akan melindungi diri korang daripada tuntutan pihak ketiga yang berpunca daripada kemalangan, kecurian atau kabakaran serta kerosakan harta benda pihak ketiga,.

– Insuran rumah

Takaful rumah akan melindungi rumah korang daripada kerosakan dan kerugian sekiranya berlaku kebakaran, kerugian yang disebabkan banjir atau disebabkan bencana lain. Takaful isi rumah pula melindungi barangan rumah korang seperti perabot, peralatan elektrik daripada kerosakan.

Ciri-Ciri Takaful

 ciri ciri insurans takaful
Photo credit: Yunus Malik SS via Shutterstock

Perkongsian risiko

Ciri-ciri takaful yang pertama korang kena tahu ialah perkongsian risiko. Selaras dengan definisi takaful, mereka menawarkan perkongsian risiko sesama ahli di bawah takaful tersebut dan bukan hanya sebelah pihak sahaja menanggung risiko.

Polisi “no claim cashback”

Sekiranya korang tidak membuat sebarang tuntutan semasa dalam tempoh perlindungan, syarikat takaful akan memberikan rebat tunai kepada korang, ini menunjukkan korang sebagai ahli di bawah takaful juga mendapat manfaat. Jumlah rebat yang akan korang terima akan ditentutakn oleh syarikat takaful dan tiada jumlah tetap untuk korang dapat.

Patuh syariah

Ciri ini adalah ciri yang paling penting untuk sebuah syarikat takaful di mana semua amalan insurans takaful mestilah mematuhi segala undang-undang syariah. Sebagai contoh, insurans takaful diharamkan terlibat dengan riba, maisir dan gharar.

Sebab Utama Wajib Mempunyai Takaful Sebagai Perlindungan

1. Semua orang berhadapan dengan risiko

Korang wajib mengambil insurans takaful sebagai alat perlindungan adalah kerana korang sentiasa berhadapan dengan risiko. Cumanya, masa dan tempat risiko itu berlaku sahaja yang korang tidak ketahui dan kebarangkalian untuk korang berhadapan dengan risiko adalah tinggi. Sebagai contih, semakint tinggi usia korang semakin tinggi risiko yang akan korang hadap. Jadi, insurans takaful membantu korang untuk hadapi risiko ini di mana korang akan mendapat perlindungan atau pampasan untuk sekiranya korang ditimpa musibah.

2. Melindungi harta dan aset

Bukan itu sahaja, korang wajib ada insurans takaful supaya harta dan aset korang dilindungi daripada sebarang musibah. Kalau korang tiada insurans takaful, korang mungkin harus mengeluarkan perbelanjaan yang lebih untuk membiayai kos-kos seperti kos pembaikan rumah. Jadi, korang kena tahu yang takaful bukan sahaja melindungi diri korang tetapi juga harta benda korang daripada sesuatu musibah.

3. Untuk membantu orang lain

Selaras dengan definisi takaful itu sendiri, pembelian takaful membolehkan korang membantu orang lain kerana takaful adalah berteraskan kontrak tabarru iaitu derma ikhlas daripada ahli ahlinya. Dalam erti kata lain, korang boleh membantu orang lain yang ditimpa musibah apabila korang membuat bayaran ataupun dipanggil derma.

Senarai Syarikat Takaful dan Produk yang Ditawarkan

1. INSURANS TAKAFUL IKHLAS

Takaful Ikhlas juga merupakan salah satu syarikat takaful yang terbaik dalam menawarkan perkhidmatan perlindungan patuh syariah. Banyak produk-produk yang telah dikeluarkan Takaful Ikhlas di bawah takaful motor, perjalanan, rumah, kemalangan diri, perlindungan, simpanan, kesihatan dan pendidikan.

a. Motor

Ikhlas Comprehensive Private Car Takaful – Pelan ini memberi perlindungan kepada korang jika berlaku kemalangan, kebakaran atau kereta korang dicuri. Terdapat juga perlindungan tambahan yang korang boleh dapat untuk meningkatkan perlindungan.

Motor & Fire Tariff liberalisation – Kalau korang mengambil pelan ini, korang hanya perlu menyumbangkan nilai yang rendah untuk risiko yang rendah.

IKHLAS Private Car Comprehensive Plus Takaful – Produk ini akan melindungi atau menanggung korang sekiranya berlaku kerosakan kepada kenderaan akibat kemalangan. Korang juga akan dapat Bantuan Ikhlas “Road Assist Service” sekiranya terlibat dengan kemalangan, kereta ditunda dan ada perkhidmatan penghantaran bateri.

b. Kemalangan diri

IKHLAS P.A. Permata Takaful – Pelan ini melindungi korang dan keluarga daripada beban kewangan yang timbul akibat kecederaan dan kemalangan. Sebagai contoh, sekiranya korang atau keluarga dimasukkan ke hospital, produk ini akan menyediakan elaun hospital RM300 sehari.

IKHLAS Personal Accident Takaful – Produk ini pula akan menghilangkan kerisauan korang tentang kewangan dengan menyediakan perlindungan daripada ketidakupayaan kekal atau sementara dan kematian yang disebabkan oleh kemalangan.

IKHLAS PA Perdana Takaful – Produk ini akan memberi pampasan kepada korang sekiranya korang mendapat kecacatan kekal atau mati disebabkan oleh kemalangan. Bukan itu sahaja, korang juga akan dapat elaun hospital dan belanja untuk pengebumian sekiranya berlaku kematian mengejut.

c. Kesihatan

IKHLAS Basic Critical Illness Takaful – Pelan ini memberikan jaminan kepada korang ketika berada dalam waktu kritikal seperti korang didiagnosis menghidap barah, strok atau serangan jantung.

IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider – Untuk meringankan beban kewangan korang, pelan ini membantu memberi perlindungan sekiranya korang didiagnosis dengan 36 penyakit krtitikal. Korang boleh memohon pelan ini melalui ejen Takaful IKHLAS.

IKHLAS Basic Hospital Income Benefit Takaful – Kalau korang berminat dengan pelan ini, ia bertujuan mengurangkan beban kewangan korang semasa dimasukkan hospital disebabkan oleh penyakit atau kecederaan disebabkan kemalanga.

Etiqa Takaful

Selain menawarkan insurans konvensional, Etiqa juga turut menawarkan takaful kepada korang yang ingin perlindungan patuh syariah.

a. Simpanan

Takaful Mabrur – Takaful Mabrur adalah pelan simpanan untuk haji dan umrah korang dan korang boleh nikmati bayaran tunai berjumlah sehingga 123% daripada jumlah asas yang diindungi.

Takaful Prisma+ – Bagi korang yang sudah berumahtangga, Prisma menyediakan liputan bebas untuk keselamatan masa depan korang bersama dengan simpanan korang. Korang hanya memerlukan sumbangan sebanyak RM50 sahaja untuk memastikan keluarga korang bahagia dan keselamatan terjamin.

Takaful Harmoni – Manfaat yang korang peroleh apabila melanggan pelan ini adalah korang boleh mengeluarkan sebahagian daripada wang dana pelaburan peserta sekiranya korang amat memerlukan. Korang juga mempunyai fleksibiliti untuk tingkatkan lagi perlindungan pada pelan asas korang.

b. Kesihatan

e-Medical Pass Takaful – Ini adalah pelan perubatan patuh Syariah yang menyediakan banyak faedah hospital dan pembedahan kepada korang tanpa sebarang caj kemasukan. Dengan pelan ini, korang akan mendapat perlindunagn Covid-19 dengan sumbangan bermula dari RM1.77 sehari.

e-CancerCare Takaful – Produk ini juga pelan patuh Syariah yang menyediakan perlindungan untuk kanser peringkat awal dan rawatan kanser utama. Apabila seseorang individu itu disahkan kanser tahap akhir, pembayaran tunai sebanyak 150% akan diberikan dan perlindungan ini hanya 21 sen sehari.

Takaful Medical Plus – Takaful Medical Plus merupakan pelan perubatan premier hospital dan pembedahan yang memberi perlindungan perubatan komprehensif Tanpa Had kepada korang. Terdapat 5 pelan yang korang boleh pilih bersesuaian dengan bajet dan keperluan korang. Kebaikan yang korang dapat ialah korang tidak perlu membayar caj kemasukan ke hospital sekiranya dimasukkan ke hospital (mengikut kelayakan).

c. Rumah

Takaful Pemilik Rumah dan Isi Rumah – Pelan ini memberi perlindungan untuk kerosakan akibat kebakaran, kilat dan letupan domestik di rumah korang. Bukan itu sahaja, korang juga akan dapat perlindungan untuk kerosakan akibat pecahan atau limpahan tangki air, alat atau paip domestik.

Syarikat Takaful Malaysia

Takaful Malaysia menyediakan banyak perlindungan yang ekstensif buat korang untuk memenuhi keperluan korang. Takaful Malaysia juga mengeluarkan banyak produk patuh syariah yang boleh dibeli oleh korang, antaranya:

Takaful myClick Motor – Pelan ini melindungi korang daripada kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan, kebakaran, kecurian dan juga melindungi pihak ketiga daripada kecederaan badan, kematian dan kerosakan harta benda yang disebabkan oleh kenderaan korang. Pemandu lain yang memandu kereta korang juga secara automatik dilindungi tanpa sebarang caj tambahan.

Takaful myClick Medicare – Takaful myClick Medicare memberikan perlindungan perubatan menyeluruh yang diperlukan oleh korang.

Takaful myClick Term – Keluarga adalah keutamaan korang, jadi sudah pasti korang akan risau sekiranya mereka menderita penyakit kritikal dan ketidakupayaan. Namun jangan risau, korang boleh lindungi keluarga korang dengan Takaful myClick Term iaitu sebuah perlindungan komprehensif yang memberi perlindungan daripada sebarang musibah. Pelan ini juga melindungi 39 penyakit kritikal dengan kos yang murah dan mampu milik.

Panduan Membeli Insurans Takaful

Di sini kami ada menyediakan beberapa tips untuk korang membeli insurans takaful supaya korang boleh memilih takaful yang memberikan perlindungan terbaik kepada korang.

1. Selidik jika mereka ejen berdaftar bawah MTA (Malaysian Takaful Association)

Untuk pengetahuan korang, semua ejen syarikat yang menawarkan perkhidmatan Takaful perlu berdaftar dengan MTA sebelum menjual produk Takaful. Jadi korang harus selidik dahulu sama ada ejen itu berdaftar di bawah MTA ataupun tidak untuk mengelakkan penipuan berlaku. Korang boleh semak status pendaftaran ejen Takaful dengan MTA di laman web MTA atau semak senarai penuh syarikat Takaful berlesen di Malaysia di lama web Bank Negara Malaysia.

2. Ambil tahu keperluan jumlah perlindungan

Jumlah perlindungan yang setiap orang dan diri korang sendiri perlukan adalah berbeza, jadi korang harus mengenalpasti keperluan jumlah perlindungan. Korang disarankan untuk mengambil jumlah perlindungan 10 kali ganda daripada pendapatan tahunan korang seperti yang dinyatakan oleh Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia, LIAM). Sebagai contoh, jika pendapatan tahunan korang adalah sebanyak RM40,000, maka korang harus mengambil jumlah perlindungan sebanyak RM300,000. Sebelum korang ingin mengambil sebarang produk perlindungan insurans takaful, korang mesti membuat kira-kira dulu berapakah jumlah perlindungan yang korang perlukan. Bila korang dah tahu jumlah perlindungan korang, senanglah korang nak berbincang dengan ejen insurans takaful nanti.

3. Pilih manfaat atau risiko yang korang ingin lindungi

Sekiranya korang ingin dapatkan perlindungan takaful, korang kena pastikan semua manfaat asas dilindungi oleh takaful tersebut seperti kematian, kecacatan, penyakit kritikal dan harta benda korang. Tapi, susah nak dapatkan satu pelan yang boleh lindung kesemua manfaat asas korang. Jadinya, korang kena pilih pelan yang boleh tolong beri perlindungan untuk manfaat asas, sebagai contoh untuk dapat manfaat kematian korang boleh ambil pelan insurans takaful hayat dan keluarga. Bukan itu sahaja, kalau korang ingin menambah perlindungan tambahan, korang boleh pertimbangkan manfaat seperti simpanan, pelaburan dan lain-lain.

Jadi, korang tiada lagi alasan untuk tidak mengambil sebarang perlindungan kerana sudah banyak syarikat takaful yang terdapat di Malaysia. Syarikat Takaful berperanan sebagai alternatif lain untuk korang menjauhi insurans konvensional yang mempunyai unsur riba, maisir dan gharar. Untuk pengetahuan korang, Sistem Takaful bukan sahaja memberi manfaat kepada umat islam (muslim) tetapi juga memberi manfaat kepada semua ahlinya tanpa mengira agama yang mereka anuti. Dapatkan maklumat lanjut mengenai insurans dan takaful di laman web syarikat insurans. Jangan lupa anda boleh membeli produk insurans di Qoala!

Ramen Hasniran
Bab social media? Bagi dekat Ramen. Ramen adalah seorang social media manager yang sentiasa penuh dengan idea menarik!
Dapatkan Insurans Kereta Murah Sekarang! 🚗