Polisi Privasi

polisi privasiDi laman web Qoala, Polisi Privasi menjadi sangat penting kerana privasi pengunjung adalah keutamaan bagi kami. Polisi Privasi dokumen ini menyenaraikan jenis maklumat peribadi yang diterima dan dikumpulkan oleh Qoala dan bagaimana ia digunakan. Qoala tidak akan menggunakan atau menyebarkan maklumat peribadi Anda seperti e-mel, nombor telefon, dan lain-lain untuk tujuan peribadi sahaja, kecuali dihubungi oleh kami berhubung dengan transaksi yang dibuat di laman web Qoala kerana kami menghormati privasi individu dan maklumat peribadi Anda yang sangat sulit.

Mengenai Polisi

Polisi Privasi ini menggariskan butiran penting yang berkaitan dengan hubungan data peribadi Anda dengan Qoala dan terpakai kepada semua perkhidmatan berkaitan kami. Terma yang mengawal penggunaan perkhidmatan Qoala diterangkan dalam Terma dan Perkhidmatan* kami. Jika pengenalan perkhidmatan baru menyebabkan perubahan kepada cara kami mengumpul atau memproses data peribadi Anda, kami akan memberikan Anda maklumat lanjut dalam terma atau dasar tambahan.

Objektif Polisi

  • Memastikan bahwa Anda memahami data peribadi Anda dan segala-galanya yang kami kumpulkan tentang Anda, sebab kami menggunakannya, dan dengan siapa kami kongsi.
  • menerangkan cara kami menggunakan data peribadi yang Anda kongsi dengan kami untuk memberikan Anda pengalaman terbaik apabila menggunakan perkhidmatan Qoala.
  • Berkongsi hak dan pilihan Anda mengenai data peribadi yang kami kumpulkan dan proses tentang Anda dan cara kami melindungi privasi Anda.

Fail Log

Seperti laman web lain, Qoala juga menggunakan fail log. Maklumat yang disertakan dalam fail log termasuk, alamat protokol internet (IP), jenis pelayar, Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP), panjang carian, halaman petunjuk, dan bilangan klik untuk menganalisis trend, menjejaki pergerakan pengguna laman web dan mengumpul maklumat demografi. Alamat IP dan maklumat lain tidak akan dikaitkan dengan maklumat peribadi.

Perkhidmatan Kuki

Qoala menggunakan kuki untuk mengenal pasti halaman mana yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisis data mengenai trafik halaman laman web dan meningkatkan kualiti prestasi laman web kami untuk memenuhi keperluan pelanggan. Iaitu, kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik sahaja. Secara keseluhuran, kuki membantu kami menyediakan Anda dengan laman web yang lebih baik yang membolehkan kami memantau halaman yang Anda dapati berguna dan yang tidak.

Kuki dengan cara tidak memberikan akses kepada pelayar Anda atau sebarang maklumat tentang anda selain daripada data yang Anda kongsi dengan kami. Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak kuki, tetapi kebanyakan pelayar web menerima kuki secara automatik. Walau bagaimanapun, Anda masih boleh mengubah seting pelayar Anda jika Anda mahu menolak kuki.

Penggunaan Data

Kami mengekalkan data peribadi Anda hanya selagi perlu untuk menyediakan Perkhidmatan Qoala kepada Anda dan untuk tujuan perniagaan yang sah dan penting, seperti mengekalkan prestasi perkhidmatan, membuat keputusan perniagaan yang didorong data mengenai ciri dan tawaran baru, memenuhi kewajipan undang-undang kami, dan menyelesaikan pertikaian. Kami mengekalkan beberapa data peribadi Anda selagi Anda menjadi pengguna perkhidmatan Qoala.

Atas permintaan Anda, kami akan memadam atau mencipta data peribadi Anda tanpa nama supaya kami tidak lagi dapat mengenal pasti Anda, melainkan jika kami dibenarkan atau diperlukan secara sah untuk menyimpan data peribadi Anda.

Keselamatan Data

Dengan mencipta Polisi Privasi ini, Qoala komited untuk melindungi data peribadi pengguna kami dan melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk membantu melindungi keselamatan data peribadi Anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada sistem yang selamat sepenuhnya. Kami telah melaksanakan pelbagai polisi, termasuk polisi pseudonim, penyulitan, akses dan pengekalan untuk menyediakan perlindungan terhadap akses dan penyimpanan data peribadi yang tidak diperlukan dalam sistem kami.

Akhir Kata

Qoala tertakluk kepada dan mematuhi peraturan di bawah Google yang dinyatakan dalam Peraturan Privasi Google. Untuk membaca peraturan Google sepenuhnya, sila lawati Peraturan Privasi Google.

Dengan menggunakan laman web ini, Anda telah menerima dan bersetuju dengan amalan dan terma dan syarat yang diterangkan dalam privasi dan polisi di atas. Jika Anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai soalan mengenai Polisi Privasi kami, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected]* atau dengan melihat footer di bahagian bawah halaman tapak.