Terma Perkhidmatan

terma perkhidmatanQoala adalah syarikat ‘startup’ yang terlibat dalam teknologi insurans (insurtech) di bawah sepanduk PT. Archor Teknologi Digital dalam bentuk syarikat pelbagai saluran yang memberikan ketenangan fikiran daripada risiko kewangan yang tidak dijangka. Dengan sokongan teknologi, laman web Qoala menyediakan perkhidmatan yang memudahkan insurans semua orang untuk mengakses, baik dengan cara yang lebih mudah dan pada harga yang lebih berpatutan. Qoala juga membantu mendigitalisasikan proses konvensional perkhidmatan insurans dalam komuniti.

Dalam mengelakkan salah faham dengan pengguna perkhidmatan penjagaan kesihatan digital seperti kami, kami mencipta terma Perkhidmatan dan syarat yang akan mengikat perjanjian antara Qoala App, pengguna, dan pelanggan.

Pengurus boleh mengubah, menambah, atau menolak Terma Perkhidmatan ini pada bila-bila masa. Anda terikat dengan sebarang perubahan sedemikian dan oleh itu perlu melihat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma Perkhidmatan yang berkenaan dan mengikat anda. Walau bagaimanapun, kami masih akan merujuk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Google.

Peruntukan berikut dibuat supaya setiap kewajipan yang dipersoalkan dipenuhi. Bahawa Qoala, penggunanya, dan pelanggan bersetuju untuk melaksanakan dan bersetuju dengan keseluruhan perjanjian ini dengan peraturan dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah:

Kandungan dan Aktiviti

Qoala memilik kandungan artikel mengenai dunia kewangan, termasuk insurans dan pelaburan yang dibuat mengenai pengetahuan dan pendapat penulis, atau menulis semula artikel yang pernah dicipta tetapi dengan gaya penulisan yang berbeza. Seperti yang dijelaskan pada halaman Penafian* kami, pelawat DILARANG sama sekali daripada menyalin beberapa atau semua maklumat yang terkanding dalam Artikel Qoala tanpa memberikan pautan kepada kandungan tersebut. Jika itu berlaku, Qoala berhak untuk membuat susulan selanjutnya kerana ini termasuk melanggar Akta Perdagangan Elektronik 2006.

Kontrak dan Kerjasama

Kerjasama antara Qoala dan pelanggan terjalin apabila Qoala mengadakan pertemuan dengan pelanggan untuk mengelakkan sebarang kesilapan dalam maklumat. Terma Perkhidmatan ini boleh diselaraskan apabila pelanggan menghubungi kami.

Terma Am

Perjanjian ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia, tanpa mengira pilihan undang-undang atau peruntukan mengenai perbandingan undang-undang dalam mana-mana bidang kuasa, dan apa-apa pertikaian, tindakan, tuntutan atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Perkhidmatan atau Panggunaan hendaklah diselesaikan melalu Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (Malaysia) (AIAC), selaras dengan peraturan AIAC seperti yang dipinda atau dipinda dari semasa ke semasa (peraturan) oleh penimbang tara tunggal yang dilantik oleh perjanjian dengan pihak-pihak (penimbang tara).

Sekiranya pihak-pihak tidak dapat bersetuju dengan pelantikan penimbang tara tunggal, penimbang tara akan dilantik oleh pengerusi AIAC mengikut peraturan sedia ada. Timbang tara hendaklah diadakan dan yuran timbang tara hendaklah ditanggung bersama oleh semua pihak, dengan syarat penimbang tara boleh mengwajibkan yuran tersebut dikenakan dalam apa-apa cari lain yang ditentukan perlu oleh penimbang tara untuk klausa timbang tara ini boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Maklumat Perhubungan

Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai soalan mengenai terma perkhidmatan kami, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected]* atau dengan melihat footer di bahagian bawah halaman tapak.