Nak Transfer NCD Kereta? Panduan Lengkap NCD di Malaysia

Artikel ini terakhir diperbarui March 29, 2022 by Shafiq Wahab
Nak Transfer NCD Kereta? Panduan Lengkap NCD di Malaysia

Anda mungkin biasa dengar dengan istilah NCD, tapi apa itu NCD kereta? NCD atau No Claim Discount secara amnya merujuk pada diskaun insurans yang biasanya ditawarkan kepada pemilik kenderaan sekiranya tiada sebarang tuntutan insurans dilakukan sepanjang tempoh pemilikan. Kadar pengurangan diskaun insurans sehingga maksimum 55 peratus ini akan diberikan secara automatik semasa pemilik renew insurans kereta sekiranya tiada sebarang claim insurans kemalangan dibuat.

Ia sekali gus membolehkan pemilik kenderaan menikmati kadar harga insurans yang lebih rendah bergantung pada kadar peratusan NCD semasa. Oleh sebab itu, jika anda perasan harga insurans kereta semakin murah dari tahun ke tahun lebih-lebih lagi jika anda tidak membuat sebarang tuntutan insurans. Selain menikmati diskaun insurans, pemilik kenderaan juga boleh memilih untuk transfer NCD ke kenderaan baru sekiranya ia didaftarkan di bawah nama pemilik yang sama.

Artikel ini akan membincangkan tentang cara transfer NCD, kadar peratusan NCD (NCD %) dan banyak lagi info berkaitan NCD untuk rujukan dan panduan anda.

6 Perkara Anda Perlu Tahu Tentang NCD Insurance, Cara Transfer NCD ke Kereta Baru

NCD kereta memainkan peranan penting dalam menentukan harga premium insurans kereta anda. Qoala menyenaraikan enam perkara yang anda perlu tahu berkaitan NCD Malaysia untuk panduan anda seperti berikut:

1. Maksud NCD Kereta

Diskaun Tanpa Tuntutan atau No Claim Discount merupakan satu bentuk pengurangan bayaran yang ditawarkan oleh syarikat insurans kepada pemilik kenderaan. Diskaun NCD kereta membolehkan pemilik kenderaan menikmati harga insurans kereta yang lebih rendah semasa perbaharui insurans jika tiada sebarang tuntutan dilakukan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pembaharuan, atau sekiranya tiada tuntutan insurans kemalangan dilaporkan oleh pihak ketiga ke atas polisi insurans anda.

2. Withdraw NCD

Proses memindahkan NCD kereta lama ke kereta baru secara tidak langsung membolehkan pemilik kenderaan menikmati kadar premium insurans pada harga yang jauh lebih rendah berbanding harga asal. Oleh sebab itu, ramai pemilik kenderaan yang memilih untuk transfer NCD untuk nikmati kadar penjimatan yang lebih tinggi. Sekiranya anda ingin transfer NCD kereta lama ke kereta baru, berikut tiga cara yang boleh anda pertimbangkan:

Pembatalan Polisi

Apabila anda menjual kereta lama, anda boleh menamatkan polisi pada kereta lama anda dan menggunakan NCD dari kereta tersebut pada kereta baru anda.

Polisi Insurans Tamat Tempoh

Namun sekiranya polisi insurans kereta lama tersebut sudah tamat tempoh, anda boleh menggunakan NCD tersebut untuk kereta baru anda semasa perbaharui insurans kereta.

NCD Withdrawal

Sekiranya anda membeli kenderaan baru dan memilih untuk tidak menjual kenderaan lama anda, anda juga boleh transfer NCD daripada kenderaan lama ke kenderaan baru anda. Sebagai contoh, jika kereta lama anda mempunyai NCD sebanyak 55 peratus dan anda membuat keputusan untuk memindahkannya ke kereta baru, syarikat insurans akan withdraw NCD polisi kereta lama anda. Ini bermaksud, kadar NCD 55 peratus tersebut boleh digunakan untuk kereta baru dan kadar NCD kereta lama anda akan kembali kepada kosong peratus sama seperti tahun pertama.

3. Kadar Peratus NCD Insurans Kereta (NCD %)

Kadar Diskaun Tanpa Tuntutan (No Claim Discount) atau NCD kereta adalah berbeza mengikut jenis dan kelas kenderaan. Kadar NCD dibahagikan kepada dua kategori iaitu kenderaan persendirian dan syarikat; dan kenderaan komersial (motosikal, teksi, lori dan kenderaan khas).

TahunPeratus Kadar NCD (Kereta)Peratus Kadar NCD (Motor)
Pertama

0

0

Kedua

25

15

Ketiga (dan ke atas)

30

20 (maksimum)

Keempat

38.33

Kelima

45

Keenam (dan ke atas)

55 (maksimum)

Bagi kenderaan persendirian, peratus NCD adalah antara 25 hingga 55 peratus. Sebagai contoh, polisi insurans kenderaan untuk tahun pertama tidak akan mendapat sebarang diskaun insurance NCD. Anda cuma akan menikmati diskaun sebanyak 25 peratus sekiranya tiada sebarang tuntutan dibuat dalam tempoh 12 bulan pertama semasa perbaharui insurans kereta pada tahun berikutnya.

Ia diikuti dengan diskaun 30 peratus untuk tahun kedua, 38.33 peratus untuk tahun ketiga dan 44 peratus untuk tahun keempat. Diskaun insurans ini ditetapkan pada kadar 55 peratus untuk tahun kelima, dan kadar peratus NCD kekal dan dihadkan pada 55 peratus untuk tahun keenam dan seterusnya tanpa sebarang kenaikan.

Transfer NCD ke kereta baru

4. Cara Kira NCD Insurance

Sebagai contoh, Hafiz memiliki dua buah kereta iaitu Proton Myvi (2015) dan Honda City (2020) yang baru dibelinya. Andaikan premium insurans bagi Proton Myvi lamanya ialah RM600 (NCD 55%) manakala premium insurans untuk Honda City barunya ialah RM1,600 (NCD 0%). Anda boleh merujuk panduan pengiraan di bawah:

Transfer NCD ke Kereta BaruTak Transfer NCD
Proton Myvi

RM600 – (NCD 0%) = RM600

Honda City

RM1,600 – (NCD 55%) = RM720

Jumlah: RM1,320

Proton Myvi

RM600 – (NCD 55%) = RM270

Honda City

RM1,600 – (NCD 0%) = RM1,600

Jumlah: RM1,870

Berdasarkan pengiraan di atas, Hafiz akan menikmati lebih banyak penjimatan sekiranya beliau transfer NCD daripada Perodua Myvi lama kepada Honda City barunya.

5. Beli Kereta Baru? Cara Transfer NCD Kereta Perlu Anda Tahu

Berikut panduan transfer NCD untuk panduan dan rujukan anda.

1. Sediakan Dokumen Lengkap

Pemilik kereta lama yang ingin transfer NCD ke kereta baru perlu menyediakan dokumen-dokumen seperti salinan kad pengenalan dan maklumat bank.

2. Hadir ke Cawangan Insurans

Hadir ke mana-mana cawangan insurans atau takaful insurans kereta anda. Sebagai contoh, sekiranya kereta anda dilindungi oleh insurans Allianz, anda perlu ke cawangan Allianz untuk melakukan pindahan NCD ini.

3. Isi Borang Transfer NCD

Isi borang-borang yang disediakan. Anda akan diberikan salinan setelah permohonan anda diluluskan.

4. Jelaskan Baki Premium

Biasanya, pemilik perlu menjelaskan baki premiums insurans sedia ada (jika berkaitan) sebelum boleh memindahkan NCD ke kereta baru. Jumlah amaun yang perlu dijelaskan bergantung pada tempoh polisi insurans yang masih sah. Pembayaran boleh dibuat secara tunai atau online. Namun begitu, sekiranya insurans anda telah tamat tempoh, anda boleh abaikan langkah ini.

5. Renew Insurans Kereta

Sediakan dokumen Pindahan NCD semasa anda renew insurans kereta baru anda. Pastikan semua maklumat dikemas kini, double check kadar NCD untuk kereta baru adalah sama dengan NCD kereta lama anda. Anda disarankan untuk sediakan cover note lama anda (yang mempunyai kadar NCD paling tinggi) semasa perbaharui insurans.

6. Claim Insurans Beri Kesan pada NCD Kereta Selepas Kemalangan?

Sekiranya kereta anda terlibat kemalangan dan kemalangan tersebut berpunca daripada anda, ia boleh menjejaskan kadar NCD kereta anda. Jika anda claim insurans kereta kemalangan atau pihak ketiga melakukan tuntutan ke atas insurans anda, kadar NCD kereta anda akan kembali kepada kosong peratus sama seperti tahun pertama pemilikan insurans. Ini bermaksud, anda perlu bayar harga insurans kereta yang lebih tinggi semasa anda renew insurans kereta. Meskipun begitu, ada sesetengah situasi tuntutan insurans tidak akan menjejaskan kadar NCD:

  1. Sekiranya kemalangan berlaku dan anda memilih untuk keluarkan belanja sendiri untuk menanggung kos baiki kenderaan, kadar NCD tidak akan terjejas. Biasanya, pemilik kenderaan memilih untuk tanggung sendiri kos pembaikan sekiranya anggaran kos baiki jauh lebih murah atau tidak lebih daripada jumlah pengurangan diskaun insurans.
  2. Kadar NCD tidak akan terjejas jika pihak ketiga memilih untuk menanggung kos baiki sendiri dan tidak ingin lakukan sebarang tuntutan ke atas insurans anda. Ia biasanya melibatkan kemalangan kecil seperti calar dan sebagainya.
  3. Tuntutan tidak akan beri kesan pada NCD sekiranya kemalangan telah disahkan oleh pihak polis bukan berpunca daripada kecuaian anda. Biasanya, tuntutan insurans akan dilakukan ke atas insurans pihak ketiga yang menyebabkan kemalangan.
  4. Jika tuntutan No Fault Own Damage (NFOC) dibuat sekiranya pihak ketiga tidak ingin bertanggungjawab selepas kemalangan, tuntutan ke atas insurans sendiri ini tidak akan memberi kesan pada NCD.
  5. Sekiranya anda menambah perlindungan tambahan seperti insurans cermin kereta, kadar NCD tidak akan terjejas sekiranya tuntutan cermin kereta pecah dilakukan. Namun begitu, jika tuntutan cermin pecah dibuat tetapi kenderaan anda tidak dilindungi oleh perlindungan tambahan ini, ia mungkin akan memberi kesan pada kadar NCD sedia ada.

Transfer NCD Kereta

Perkara yang Boleh Menyebabkan Proses Transfer NCD Tidak Berjaya

Meskipun secara asasnya NCD boleh dipindahkan kepada kenderaan baru, proses ini juga tertakluk pada prosedur dan syarat-syarat tertentu. Permohonan anda mungkin ditolak sekiranya anda tidak mematuhi syarat-syarat berikut:

1. Pindah NCD kepada Individu Lain

Secara amnya, NCD insurans tidak boleh dipindahkan kepada kenderaan baru yang didaftarkan atas nama pihak ketiga yang berbeza dengan nama pemilik asal NCD kereta lama. Ini kerana, NCD didaftarkan atas nama individu, bukan pada kenderaan yang dimiliki. Kadar NCD hanya boleh dipindahkan pada kenderaan baru yang didaftarkan di bawah nama dan nombor kad pengenalan pemilik yang sama.

2. Guna Bantuan Pihak Ketiga untuk Transfer NCD

Proses transfer NCD hanya boleh dilakukan oleh penama yang tercatat pada insurans kenderaan untuk tujuan pengesahan. Proses tukar NCD mungkin boleh ditolak sekiranya anda menggunakan ejen atau runner untuk transfer NCD bagi pihak anda.

3. Kelas Kenderaan yang Tidak Sama

Kadar NCD hanya boleh dipindahkan kepada kenderaan dalam kelas, jenis dan kategori yang sama. Sebagai contoh, anda tidak boleh transfer NCD motosikal kepada kereta dan begitu juga sebaliknya.

Semoga perkongsian artikel ini boleh membantu memudahkan proses transfer NCD kereta anda. Selain itu, sekiranya anda merancang untuk membeli insurans kereta, layari laman web Qoala untuk info lanjut. Qoala menyediakan pelbagai insurans kereta terbaik yang sesuai mengikut keperluan anda dengan tawaran harga yang berpatutan.

Kongsi:
Nadhirah Rashid
Nadhirah Sofea adalah penulis sepenuh masa sebelum Covid, dan juga selepas Covid. Berpengalaman menulis dalam bidang politik, fesyen, kewangan, dan banyak lagi.
Dapatkan Insurans Kereta Murah Sekarang! 🚗